Author Archive for: karla

Uvolněte mysl (Psychologie.cz)

Smyslem relaxace je vždy uvolnění, způsobů, jak relaxovat, je však celá řada. V relaxovaném stavu dochází ke snížení fyzického i duševního napětí, tělo se uvolňuje, myšlenky zpomalují a psychika se zklidňuje. Mezi tělesným a duševním stavem existuje propojení – jedno se neustále přelévá do druhého. Když uvolníte tělo, přenese se toto uvolnění i do oblasti psychiky, a naopak. Velmi ráda

Číst více

Harmonie hemisfér (Psychologie.cz)

Naše mozkové hemisféry jsou jako dva lidé. Levá hemisféra bývá nazývána realistou a pravá snílkem a umělcem. Kdyby to byli skutečně lidé, asi by nám připadalo, že jsou to dvě diametrálně odlišné osoby, které se k sobě vůbec nehodí. Ale je to jen zdání. Výborně se doplňují a jejich spojení vytváří dokonalý celek. Pojďme si pro vykreslení našich mozkových hemisfér

Číst více

Introvert a extrovert: kdo tedy jsem? (Psychologie.cz)

Současná doba přeje více extrovertům… Opravdu? Od lidí se vyžaduje, aby byli aktivní, rychlí, komunikativní, otevření a pokud možno neustále plní energie. Pro extroverty je díky jejich temperamentu a vlastnostem jednodušší tento ideál naplnit. Pro introverty je to složitější. V těchto požadavcích nejsou schopni držet s extroverty krok, a když ano, tak je to stojí mnohem větší úsilí. V porovnání

Číst více

Co doopravdy pomáhá (Psychologie.cz)

Když jsem psala tento článek, zavolala jsem své kamarádce (také terapeutce): „Katuuu, pomoooc. Píšu článek, dnes jsem ho měla odevzdat a furt to nemám!“ Katka se mě zeptala na téma, a tak jsem jí popsala, že se týká pomoci lidem v úzkých, a jestli pomáhá spíše konejšení, nebo nakopnutí. Na to mi Katka se smíchem položila dvě otázky: „A co

Číst více

A jak se podepsali na vás? (Psychologie.cz)

Vzpomínáte rádi na své dětství? Jsou vaše vzpomínky převážně radostné a pozitivní, nebo na vás padne tíha a vybavíte si hlavně situace, které vás zraňovaly? Kdybyste měli někomu povídat o svých rodičích a jejich vlivu na vás, jak by zněl váš příběh? Lidé si o dětství rádi vyprávějí. Nejvíc možná v době, kdy mu sotva odrostou a vzpomínky jsou stále

Číst více

Nevěra je rozhodnutí (Psychologie.cz)

Nevěra je velmi složité téma a při nahlížení z různých úhlů pohledu vypadá pokaždé jinak. Není to jasné a černobílé téma, ale vždy se za ním skrývá příběh a těch příběhů je tolik, kolik je nevěr. Své příběhy si vytváříme sami, a tak i za nevěru ve svém životě neseme sami zodpovědnost. Potenciál nevěry je zakotven v každém z nás.

Číst více