Pro koho jsou semináře určené:

Nabízím kurzy a semináře určené pro osobní rozvoj, zvláště na rozvíjení tvůrčí představivosti, tvořivosti a na posílení vnitřních zdrojů účastníků.

Pořádám arteterapeutické kurzy, které se zaměřují na různá témata, která jsou pozitivně orientovaná a mohou účastníkům sloužit k sebepoznání a obohatit a posílit je do života.

Ráda se věnuji relaxacím a meditacím, a tak některé z mých seminářů jsou zaměřeny na relaxační a meditační techniky, které lidem mohou vnést do života více klidu a harmonie.


Velmi kladně hodnotím způsob vedení semináře, komunikační dovednosti lektorky, příjemné vystupování, odborné znalosti. Paní lektorka si dokázala svým přístupem a znalostmi získat pedagogy na svou stranu a pro zúčastněné byl čas, strávený v jejich osobním volnu na seminářích, vyhodnocen jako obohacující a přínosný nejen pro jejich pedagogickou práci, ale také pro ně samotné.

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, ředitelka školy

Aktuální kurzy a semináře