Pro koho jsou semináře určené:

Nabízím semináře (nejen) pro pedagogy, které jsou akreditované u MŠMT. Zaměřuji se v nich na relaxační techniky, mentální mapy a cvičení na propojení mozkových hemisfér. Tyto semináře jsem vytvořila proto, že mi připadá velmi užitečné vnést tyto metody do práce s dětmi nebo je uplatňovat  s různými cílovými skupinami v pomáhajících i jiných profesích. Semináře obsahují teorii, ale hlavně praktickou část, ve které se účastníci naučí tyto metody používat.

Pořádám také arteterapeutické kurzy, které se zaměřují na různá témata, která jsou pozitivně orientovaná a mohou účastníkům sloužit k sebepoznání a obohatit a posílit je do života.

Ráda se věnuji relaxacím a meditacím, a tak některé z mých seminářů jsou zaměřeny na relaxační a meditační techniky, které lidem mohou vnést do života více klidu a harmonie.


Velmi kladně hodnotím způsob vedení semináře, komunikační dovednosti lektorky, příjemné vystupování, odborné znalosti. Paní lektorka si dokázala svým přístupem a znalostmi získat pedagogy na svou stranu a pro zúčastněné byl čas, strávený v jejich osobním volnu na seminářích, vyhodnocen jako obohacující a přínosný nejen pro jejich pedagogickou práci, ale také pro ně samotné.

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, ředitelka školy

Aktuální kurzy a semináře