Psychoterapie

terapie_shutterstock_144965152

Služba pro klienty, kteří


 • zažívají těžkou situaci v osobním, rodinném či pracovním životě a hledají řešení svých obtíží
 • potýkají se s různými psychickými potížemi, jako jsou deprese, úzkostné stavy, nezpracovaná traumata, která stále ovlivňují jejich život apod.
 • mají problémy ve vztazích
 • mají potíže v mezilidské komunikaci
 • potřebují zvýšit vlastní sebeúcta, sebepřijetí a sebeprosazení
 • zažívají rodinné, partnerské či rodičovské obtíže
 • potřebují se vyrovnat s vlastní nemocí či nemocí někoho blízkého
 • potřebují se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka (rozchod, odloučení, úmrtí)
 • zažívají syndrom vyhoření (vyčerpanost, ztráta motivace, neschopnost „jít dál“¨)
 • trpí přemírou stresu, který negativně ovlivňuje jejich život
 • potřebují podporu při uskutečňování změn ve svém životě
 • chtějí formou sebepoznávání více porozumět sami sobě
 • chtějí rozvíjet svoji osobnost a rozšiřovat svůj potenciál
 • zabývání se existenciálními a spirituálními otázkami života
 • hledají prostor pro sdílení svých starostí

Cena terapie je 600 Kč za 1 hodinu.
Cena párové a rodinné psychoterapie je 900 Kč za 1,5 hodiny.
Terapie není hrazena pojišťovnou.

Jak to probíhá

1. psychoterapeutické sezení u mne trvá obvykle 30 minut (pokud se nedomluvíme jinak) a je zdarma. Při něm máte možnost se seznámit se mnou a také s prostředím, ve kterém budou naše setkání probíhat. Budu se Vás ptát na důvody, se kterými do terapie vstupujete, a poté spolu stanovíme cíle terapie. Dohodneme si frekvenci setkávání tak, aby Vám to vyhovovalo.

Další sezení trvají 1 hodinu. Hlavním prostředkem nám bude náš společný rozhovor, budu Vám naslouchat a budu Vaším průvodcem. Spolu budeme hledat taková řešení Vašich obtíží, která budou ve Vašem životě fungovat a se kterými dosáhnete změn, jaké si určíte. Budu Vás podporovat a motivovat v jednotlivých krocích, které k těmto změnám povedou. Pokud se objeví další možnosti, které by Vám mohly pomoci, ráda Vás s nimi seznámím (např. relaxační techniky, techniky uvolnění stresu, vizualizace, asertivní jednání apod.)

Celková psychoterapie může trvat různě dlouhou dobu, odvíjí se to od hloubky i šíře potíží, se kterými přicházíte. Někdy stačí jedna konzultace, jindy trvá terapie desítky hodin. Můžeme si dohodnout předběžný počet sezení a terapii zacílit velmi konkrétně na řešení určitého problému, kdy s Vámi budu v průběhu terapie kontrolovat posuny ke stanoveným cílům. V terapii se však často vynořují související problémy s hlavním tématem, a tak i cíle terapie a délka se mohou měnit. První změny se mohou dostavit rychle, jelikož už samotná práce na obtížích a porozumění situaci vyvolává úlevu.

Témata do psychoterapie přinášíte Vy a je na Vás, o čem chcete mluvit a o čem ne. Nebudu vás nutit hovořit o věcech, o kterých hovořit nechcete. Ke klientům přistupuji jako k svébytným lidem s jejich specifickými potřebami a nehodnotím, zda je něco „dobře“ nebo „špatně“. V terapii následuji klienta tam, kam potřebujete, terapie není v žádném případě direktivní. Mým zájmem je, abychom se cítili v terapii dobře a mohli spolu konstruktivně pracovat na Vašich tématech.

Pro úspěšnost terapie je zapotřebí prostředí bezpečí a důvěry, oboustranná otevřenost, rovnocennost a vzájemný respekt. Psychoterapeutická profese je vázána mlčenlivostí a informace, které se o Vás dozvím, jsou důvěrné a je samozřejmé, že se je nikdo nedozví.