Zobrazit hodiny

Mgr. Karla Steinerová

Biografie:
V roce 2001 jsem absolvovala základní kurz Silvovy metody, který mi umožnil pochopit, že naše myšlení má velký vliv na to, jak si tvoříme svůj život a že je v nás ukryto daleko více schopností, než jsme si schopni sami připustit.
V letech 2002-2005 jsem studovala arteterapii na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a pod vedením Magdy Olivové a Pavly Rosůlkové jsem prošla mnoha desítkami arteterapeutických technik, což mi vytvořilo základnu pro mou vlastní arteterapeutickou praxi.
Arteterapii jsem dále prohlubovala ve výcviku arteterapeutky Beaty Albrich (2004-2005), která mě velmi inspirovala a ukázala mi, že arteterapie se dá dělat různými způsoby a že arteterapeut může být laskavý, podporující a inspirující člověk.
V roce 2003 jsme s kolegyněmi Ivou Kratochvílovou a Veronikou Vaškovou založily neformální sdružení Artemuza, které se zaměřuje na pořádání arteterapeutických kurzů pro odbornou i laickou veřejnost.
Od roku 2005 do roku 2011 jsem vyučovala společně s kolegyní Ivou Kratochvílovou arteterapii na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně formou arteterapeutických workshopů.
V letech 2004-2009 jsem vystudovala obor andragogika na Univerzitě J. A. Komenského. Toto studium mi dalo spoustu užitečných a praktických znalostí pro práci s dospělými lidmi, zvláště pak pro mou lektorskou činnost.
Během let 2005-2008 jsem absolvovala komplexní výcvik v systemické psychoterapii Umění terapie (ISZ Praha) v rozmezí 750 hodin a mám pocit, že jsem si nemohla vybrat lépe. Tento výcvik navázal na mé předchozí zkušenosti a svou filozofií dobře zapadl i do mého pohledu na svět, který se odráží v mé práci s klienty. Tím je hlavně podpora zdrojů klienta, konstruktivní řešení problémů, převzetí zodpovědnosti za tvorbu svého života a přijetí toho, že každý člověk může vnímat realitu jinak a má na to právo.
V roce 2015 jsem vstoupila do koučovacího výcviku na Academy of Coaching Excellence, který jsem dokončila v roce 2016.
Vždy jsem se také zajímala o alternativní způsoby léčení, a tak jsem prošla řadou tímto směrem zaměřených kurzů a seminářů. Z dlouhodobějších to byla například Mandala života či  Mistrovský kurz Reiki,  EFT a Matrix Reimprinting, dále jsem absolvovala různé kratší semináře zaměřené na relaxace, meditace, zážitkový tanec, cvičení či-kung apod. Tyto zkušenosti využívám i během terapií, zvláště práci s vizualizací a relaxací, pokud cítím, že to do terapie patří a že to je pro klienta užitečné.