Blog

Upleťte si lepší příběh (Psychologie.cz)

V systemické psychoterapii existuje krásná metafora. Na problém klienta se díváme jako na „nit vyprávění“, z níž je upleten svetr, do kterého je klient „navlečen“. Svetr se dá rozpárat a z téže vlny uplést jiný svetr. Stejně tak s klientem můžeme „uplést“ jiný příběh. Pletení je jako život. Může se stát meditativní činností, nebo se u něho můžeme pěkně navztekat. Můžeme plést barevné

Číst dále

Uvolněte mysl (Psychologie.cz)

Smyslem relaxace je vždy uvolnění, způsobů, jak relaxovat, je však celá řada. V relaxovaném stavu dochází ke snížení fyzického i duševního napětí, tělo se uvolňuje, myšlenky zpomalují a psychika se zklidňuje. Mezi tělesným a duševním stavem existuje propojení – jedno se neustále přelévá do druhého. Když uvolníte tělo, přenese se toto uvolnění i do oblasti psychiky, a naopak. Velmi ráda

Číst dále

Krajina arteterapie (Psychologie.cz)

Arteterapie je barvitá krajina, ve které potkáváme sami sebe – své potřeby, přání a touhy, ale i svá zranění a vnitřní mantinely. Je to proces sebepoznání, který může být velmi objevný. Vypráví nám příběh o příběhu našeho života a možnosti jej změnit. Přináší nám i příběhy nečekané, které spolu s ní vytváří sám život. Jak se říká: To nevymyslíš. V lese jsme

Číst dále

Harmonie hemisfér (Psychologie.cz)

Naše mozkové hemisféry jsou jako dva lidé. Levá hemisféra bývá nazývána realistou a pravá snílkem a umělcem. Kdyby to byli skutečně lidé, asi by nám připadalo, že jsou to dvě diametrálně odlišné osoby, které se k sobě vůbec nehodí. Ale je to jen zdání. Výborně se doplňují a jejich spojení vytváří dokonalý celek. Pojďme si pro vykreslení našich mozkových hemisfér

Číst dále

Cvičení pro celý mozek (Psychologie.cz)

Téma mozkových hemisfér mě zajímá již řadu let. Několikrát jsem se s ním setkala v rámci svých studií, zaujalo mě, ale nějak jsem nebyla schopna si informace dlouhodobě zapamatovat. Byla to pro mne zajímavá, leč suchopárná data. V učebnicích obecné psychologie byla většinou jen stručně popsána stavba mozku a následovalo rozdělení funkcí mozkových hemisfér. Vždy jsem pookřála, když se mi tato teorie propojila

Číst dále

Introvert a extrovert: kdo tedy jsem? (Psychologie.cz)

Současná doba přeje více extrovertům… Opravdu? Od lidí se vyžaduje, aby byli aktivní, rychlí, komunikativní, otevření a pokud možno neustále plní energie. Pro extroverty je díky jejich temperamentu a vlastnostem jednodušší tento ideál naplnit. Pro introverty je to složitější. V těchto požadavcích nejsou schopni držet s extroverty krok, a když ano, tak je to stojí mnohem větší úsilí. V porovnání

Číst dále

Co doopravdy pomáhá (Psychologie.cz)

Když jsem psala tento článek, zavolala jsem své kamarádce (také terapeutce): „Katuuu, pomoooc. Píšu článek, dnes jsem ho měla odevzdat a furt to nemám!“ Katka se mě zeptala na téma, a tak jsem jí popsala, že se týká pomoci lidem v úzkých, a jestli pomáhá spíše konejšení, nebo nakopnutí. Na to mi Katka se smíchem položila dvě otázky: „A co

Číst dále

Osvícené jasno (Psychologie.cz)

Do terapie přicházejí klienti v situacích, kdy si v životě nevědí s něčím rady. Jsou bezradní. Někdy tak moc, až by si přáli, aby jim někdo zaručeně poradil, vyřešil jejich obtíže, vedl je, popřípadě za ně i rozhodoval. Já se jim vlastně ani nedivím. Sama jsem se ocitla v situacích, kdy by se mi to také zamlouvalo. Kdy bych byla

Číst dále

A jak se podepsali na vás? (Psychologie.cz)

Vzpomínáte rádi na své dětství? Jsou vaše vzpomínky převážně radostné a pozitivní, nebo na vás padne tíha a vybavíte si hlavně situace, které vás zraňovaly? Kdybyste měli někomu povídat o svých rodičích a jejich vlivu na vás, jak by zněl váš příběh? Lidé si o dětství rádi vyprávějí. Nejvíc možná v době, kdy mu sotva odrostou a vzpomínky jsou stále

Číst dále

Nevěra je rozhodnutí (Psychologie.cz)

Nevěra je velmi složité téma a při nahlížení z různých úhlů pohledu vypadá pokaždé jinak. Není to jasné a černobílé téma, ale vždy se za ním skrývá příběh a těch příběhů je tolik, kolik je nevěr. Své příběhy si vytváříme sami, a tak i za nevěru ve svém životě neseme sami zodpovědnost. Potenciál nevěry je zakotven v každém z nás.

Číst dále